paraules amb diftong

Ortografia: els diftongs

1. Classifica les paraules destacades del text segons que tinguin o no diftong. paraules amb diftong. paraules sense diftong ...

Gramatica catalana diftongs i hiats

22 Oct. 2012 ... Exemples d'exercicis de diftongs i hiats que trobaràs a la plataforma ... juntes que pertanyen EXERCITA ELS DIFTONGS I HIATS Separa amb ...

Diftongs i hiats

Imprimeix. Quan separem les síl·labes d'una paraula hem de parar una atenció especial a aquells casos en què apareixen dues vocals en contacte. En aquests ...

La síl·laba, els diftongs, la dièresi

Un diftong és l'agrupament de dues vocals, una de les quals ha de ser la i o bé la u – dites ... La i o la u es troben després del nucli, amb el qual s'agrupen.

Gramàtica valenciana. En valencià, clar que sí! Els diftongs

19 Juny 2009 ... Els diftongs Un diftong és un grup fònic que combina dins de la mateixa síl.laba una vocal qualsevol, que ... Paraules amb diftong creixent.

3. La síl.laba i el diftong - CATALÀ PACFGS

Identificació de síl·labes i separació de paraules a final de ratlla. 1. La sil.laba. Cada cop de ... paraules següents. 1. Separa cada síl·laba amb una ratlla vertical.

Ortografia catalana

península. Cal tenir en compte el hiat, ja que les paraules amb el grup i + vocal ... Per tal de formar diftong cal trobar una vocal forta (a, e, o) i una vocal feble (i,.

I.5 Els diftongs, els triftongs i els hiats

el diftong que té aquestes característiques amb la combinació de consonant ... altes i àtones se solen pronunciar amb diftong, sobretot en la parla ràpida o en el ...

exercicis diftong / dièresi

Observeu atentament com heu separat les paraules de l'exercici anterior i responeu .... a) Paraules en què la i o la u formen diftong amb la vocal anterior.

accentuació

REMARCA: Els composts formats amb alguna paraula escrita amb accent diacrític ... renét; contrapèl, repèl; litosòl, ressòl i subsòl. _____. Vegeu també: diftong

paraules amb gu paraules amb catala paraules amb accent paraules amb ç