paraules amb tg

totes les paraules amb tg | catralan - Catralà

27 Des. 2007 ... totes les paraules amb tg. abeuratge abordatge acamussatge aceratge adobamitges adobatge afetgegament afetgegar agiotatge aiguatge ...

grafies j_ g i tj_ tg

Els dígrafs tj i tg només poden presentar-se en posició intervocàlica. ... a) Els mots acabats amb el sufix -atge:abordatge, adobatge, aliatge, ameratge, ancoratge ...

Gramàtica valenciana: En valencià, clar que sí! Grafies j, g, tj

19 Juny 2009 ... Ortografia de les consonants Les grafies J i G, Tj, tg. ... Paraules amb j: adjacent, adjunt, ajudar, bajanada, bajoca, barreja, conjugació, enveja, ...

Paraules amb g/j/tg/tj

5 Febr. 2014 ... PARAULES AMB G/J/TG/TJ JAPÓ GENERACIÓ CORRETJA PASSATGER ... S'ESCRIUEN AMB J I NO AMB G - PARAULES COM: MAJESTAT, ...

j/g, x/ix, tx/ig

Omple els buits amb tg o tj: a ju e d pa e presta e ta rello e e forma e tf desi ar o lle a mi ana i se e. Escriu tx o ig en la paraula que correspongui: a mane va f: ...

G/J, IX/X, TG/TJ, TX/IG

(7) a final de paraula pot escriure's de dues maneres. Compareu: 1) -IG(8) quan alterna amb j/g o amb tj/tg -aig: raig rajar, ragés, ragi, rajolí maig magenc -eig: ...

Dossier d'ortografia

Ompliu els espais buits amb la paraula adequada: cingle/ ... Ompliu els buits de les paraules següents amb -ol/-ul ...... Ompliu els buits amb x, ix, tx, ig, tj, tg, g o j:.

Centres d'Autoaprenentatge de Català

10 Maig 2010 ... Esgotador! Ara, de debò, per què no véns uns quants dies amb mi? ... Omple els buits de les paraules següents amb j/g/tj/tg segons convingui:.

X, IX, TG, TJ, TX, IG

Omple tots els forats amb X, IX, TG, TJ, IG, TX, segons corresponga, després pitja ... Empra el botó \

Normes d'ortografia - MindMeister Mind Map

Normes d'ortografia, escribim \

paraules compostes amb guionet paraules amb f traductor de catalán sinonims catala softcatala